Scottie Dog

Scottie Dog

Friend, confidant, and all around good pup.

Rare
0 v-bucks
3.57 avg. stars / 28 votes

Images